Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til sosialministeren

Datert: 24.10.1990
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Sosialministeren oppnevnte 17. januar 1990 en arbeidsgruppe med oppgave å vurdere og komme med anbefalinger til staten og sykehuseierne om ledelse av offentlige sykehus - Anderslandsutvalget.

Hvordan vil sosialministeren følge opp de anbefalinger Anderslands- utvalget har kommet med, overfor statssykehusene?" (Bortfalt)


Les hele debatten