Spørretimespørsmål fra Fridtjof Frank Gundersen (FrP) til finansministeren

Datert: 23.10.1990
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Fridtjof Frank Gundersen (Uav)

Spørsmål

Fridtjof Frank Gundersen (FrP): "Synes finansministeren det er rimelig at man efter beskatningsreglene ved aksjesalg utenom næring må skatte av salgsgevinst, mens man ikke får fradrag ved tap, og at dette gjelder selv om man er beskattet for gevinst året i forveien?" (Bortfalt)


Les hele debatten