Spørretimespørsmål fra Åse Klundelien (A) til finansministeren

Datert: 26.10.1990
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Åse Klundelien (A)

Spørsmål

Åse Klundelien (A): "I Budsjett-innstilling S. I for 1989-90 side 46 går det fram at departementet vil iverksette prøveprosjekter for konsernkontosystem i staten.

Hva er resultatet av prøveprosjektene, og mener statsråden det er dekning for å hevde at konsernkonto for staten allerede er vedtatt?" (Bortfalt)


Les hele debatten