Spørretimespørsmål fra Trond Jensrud (A) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 22.10.1990
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Trond Jensrud (A)

Spørsmål

Trond Jensrud (A): "I odelstingsdebatten om TV-2 22. oktober 1990, sa statsråden at man ville få en rask oppfølging av utbyggingen av distriktsfjernsyn, fremmet som egen sak.

Når vil denne saken bli lagt frem for Stortinget?" (Bortfalt)


Les hele debatten