Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til landbruksministeren

Datert: 25.10.1990
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Vil landbruksministeren, etter at mange nye momenter er kommet til i saken, ta initiativ slik at vedtaket om nedlegging av Bakkehaugen Meieri i Målselv blir omgjort?" (Bortfalt)


Les hele debatten