Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 26.10.1990
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "I Dagsrevyen 25. oktober 1990 fekk vi vite at Oslo kommune driv barnevernsinstitusjonar på ein slik måte at ein får store problem med bemanning, ustabilt miljø osb, noko som går sterkt ut over desse borna som samfunnet har teke ansvaret for.

Kva vil statsråden gjere for å sikre at Oslo kommune prioriterer tilstrekkelege ressursar til drift av sine barne- og ungdomsheimar, slik at borna vert sikra omsorg og tryggleik?" (Bortfalt)


Les hele debatten