Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 25.10.1990
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "En 14-årig pike i Åsane ved Bergen som henvendte seg til barnevernet med spørsmål om hjelp, er avvist av sosialkontoret i Åsane med begrunnelse i at Bergen kommune kun prioriterer mindreårige barn når det gjelder hjelpetiltak.

Finner familie- og forbrukerminister Solveig Sollie, i likhet med meg, at dette er brudd på barnevernsloven, og hva vil statsråden gjøre med saken slik at den 14-årige piken får snarlig hjelp?" (Bortfalt)


Les hele debatten