Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 19.10.1990
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): "Universitetet i Bergen har i gang eit prøveprosjekt i vidareutdanning for barnevernspedagogar som til no har vore støtta over handlingsplanen for barnevernstiltak. Statsråd Sollie meiner at det no er fagdepartementet for undervisning som må ta over dette prosjektet.

Vil statsråden følgja opp dette pionerprosjektet med løyvingar?" (Bortfalt)


Les hele debatten