Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til miljøvernministeren

Datert: 25.10.1990
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): "Har statsråden noen strategi for bruk av ulike straffereaksjoner i kampen mot miljøforbrytelser?" (Bortfalt)


Les hele debatten