Spørretimespørsmål fra Gunnar Fatland (H) til olje- og energiministeren

Datert: 09.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av olje- og energiminister Finn Kristensen

Gunnar Fatland (H)

Spørsmål

Gunnar Fatland (H): "Effektiviseringen av kraftmarkedet trues nå av at flere energiverk forsøker å skjerme seg mot økt konkurranse, dels gjennom etablering av spesielle kontraktsformuleringer og dels gjennom konkurransebegrensende vedtekter.

Vil statsråden gjennom forskriftene til energiloven sørge for at lovens effektiviserings-intensjoner blir fulgt opp i praksis?"


Les hele debatten