Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til forsvarsministeren

Datert: 09.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Internasjonale avtaler om sjømilitær nedrustning er ei forutsetning for å få stoppet kapprustninga i vårt nærområde.

Hvilke skritt vil Regjeringa ta overfor supermaktene USA og Sovjet for å få satt i gang en prosess med tillitsskapende tiltak og nedrustning i nord-områdene?"


Les hele debatten