Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til forsvarsministeren

Datert: 09.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Vil Regjeringa imøtekomme Sametingets ønske om en konsekvensanalyse før eventuell utbygging av de store ammunisjonslagrene ved Skoddebergvann i Skånland kommune?"


Les hele debatten