Spørretimespørsmål fra Harald Ellefsen (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 06.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Harald Ellefsen (H)

Spørsmål

Harald Ellefsen (H): "Det foreligger opplysninger som tyder på at en dominerende aktør på mineralvannmarkedet presser bryggerier til å si opp distribusjonsavtaler for øl med mineralvannfabrikker som tapper et annet mineralvannprodukt. Dette er til stor skade for blant annet enkelte små bedrifter som sliter i en hard konkurransesituasjon.

Hva gjør departementet og prismyndighetene for å bekjempe slike kon- kurransevridende og uheldige forretningsmetoder som her synes å foreligge?"


Les hele debatten