Spørretimespørsmål fra Inger Lise Gjørv (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 08.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Inger Lise Gjørv (A)

Spørsmål

Inger Lise Gjørv (A): "I arbeidet med et sentralt dataregister er Datatilsynet ifølge ledelsen i for liten grad trukket med.

Er dette også statsrådens vurdering, og hva kan eventuelt gjøres for å rette opp en slik svakhet?"


Les hele debatten