Spørretimespørsmål fra Steinar Maribo (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 08.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Steinar Maribo (FrP)

Spørsmål

Steinar Maribo (FrP): "I dagens situasjon er det viktig å skape nye arbeidsplasser. Det viser seg ofte at statens forlengede arm, byråkratene hos Vegvesenet og Fylkesmannen, gjør innsigelser mot lovlig fattede kommunale vedtak, og dermed forhindrer eller forsinker utbygging. Innsigelsesgrunnene bygger ofte på skjønn.

Hva kan gjøres for å få klare retningslinjer slik at behandlingen blir objektiv og mest mulig uavhengig av skjønn?"


Les hele debatten