Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til landbruksministeren

Datert: 06.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "I forbindelse med kjøp av en landbrukseiendom i Time kommune i Rogaland har Landbruksdepartementet nylig gitt dispensasjon fra konsesjons- loven til tross for at prisen var for høy. Dette har blant annet ført til at muligheten til å bruke odelsretten er sterkt svekket.

Er det i tråd med Regjeringens politikk på denne måten å undergrave grunnlaget i konsesjonsregelverket?"


Les hele debatten