Spørretimespørsmål fra Karin B. Theodorsen (SV) til landbruksministeren

Datert: 06.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Karin B. Theodorsen (SV)

Spørsmål

Karin B. Theodorsen (SV): "Meieriene i Finnmark har i flere år vært trua av rasjonalisering og nedleggelser. Styret i Finnmarksmeieriet A/L har nylig vedtatt at meieriet i Kirkenes skal avvikles. Dette betyr bortfall av flere arbeidsplasser i en kommune som allerede er ramma av kraftige nedskjæringer i det øvrige næringsliv.

Vil landbruksministeren gripe inn for å stoppe nedleggingsplanene?"


Les hele debatten