Spørretimespørsmål fra Oscar D. Hillgaar (FrP) til landbruksministeren

Datert: 06.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (FrP): "Ekteparet Solveig Oldret Asklund og Helge Asklund, har ifølge Nationen av 19. oktober 1990 overtatt hver sin gård, men er gifte og kan derfor ikke behandles som to økonomisk selvstendige individer i henhold til forskriftene om produksjonstillegg. De får heller ikke dispensasjon.

Finner statsråden regelverket rimelig når det diskriminerer gård- brukere av motsatt kjønn, når disse inngår ekteskap eller samboerforhold?"


Les hele debatten