Spørretimespørsmål fra Oscar D. Hillgaar (FrP) til landbruksministeren

Datert: 06.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (FrP): "Flyttingen av Statens skoger til Namsos vil ifølge avismeldinger bli mange ganger dyrere enn forutsatt da Stortinget fattet sitt vedtak om flytting.

Dersom de vesentlig høyere utgiftene kan bekreftes, vil statsråden i så fall legge saken frem for Stortinget på ny før den faktiske flytting finner sted?"


Les hele debatten