Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til justisministeren

Datert: 06.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av justisminister Kari Gjesteby

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Regjeringen Jan P. Syse satte ned et utvalg som skal vurdere foreldelsesfristen for incestsaker og erstatningsbeløp for voldsofre.

På hvilken måte vil justisministeren videreføre dette arbeidet?"


Les hele debatten