Spørretimespørsmål fra Edvard Grimstad (Sp) til justisministeren

Datert: 08.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av justisminister Kari Gjesteby

Edvard Grimstad (Sp)

Spørsmål

Edvard Grimstad (Sp): "Ulovlig innvandring over grensestasjonene er et stort og økende prob- lem, ikke minst over de 12 grensestasjonene i Østfold. Halden politikammer sendte 1. desember 1989 brev til Justisdepartementet om dette. 2. november 1990 bevilget departementet kr 300 000 til Halden for resten av 1990. Den mest kritiske perioden i dette området er i sommerhalvåret.

Når kan det ventes forslag til en varig løsning på problemene?"


Les hele debatten