Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til miljøvernministeren

Datert: 26.10.1990
Besvart: 14.11.1990 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Ei overnattingsbedrift utanfor allfarveg i Hallingdal blir meldt til politiet av miljøavdelinga i Buskerud dersom ikkje eigaren riv ned opplys- ningsskilt som er avgjerande for næringsdrifta.

Kva kan departementet gjera for å praktisera § 15 i naturvernlova med lempe, slik at ikkje næringsdrivande i utkantane misser levebrødet sitt?"


Les hele debatten