Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til miljøvernministeren

Datert: 05.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Det er snart gått 1 1/2 år siden Stortinget gjorde vedtak om bevilg- ninger for å sikre framdriften av etableringen av anlegg for behandling av spesialavfall i Rana. Lite har skjedd med hensyn til denne etableringen og fortsatt forsvinner flere tusen tonn spesialavfall ut i naturen pr. måned.

Hvilken strategi har miljøvernministeren for å få fortgang i denne viktige miljøsaken?"


Les hele debatten