Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til miljøvernministeren

Datert: 06.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "Under Pariskommisjonens møte i sommer i Reykjavik reserverte Norge seg mot å redusere klororganiske utslipp fra treforedlingsindustrien.

Vil miljøvernministeren ta initiativ til at Norge trekker denne reservasjonen tilbake?"


Les hele debatten