Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til miljøvernministeren

Datert: 06.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Årdalen, øvst i Tovdalsvassdraget, er mellombels verna for å hindre vegbygging og hogst inntil endeleg vernestatus er avklåra. Sterke krefter i fylket arbeider no for å få oppheva dette vernet.

Vil miljøvernministeren følgje rådet frå Direktoratet for naturfor- valtning og miljøvernavdelingen i fylket om å oppretthalde det mellombelse vernet?"


Les hele debatten