Spørretimespørsmål fra John G. Bernander (H) til miljøvernministeren

Datert: 06.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

John G. Bernander (H)

Spørsmål

John G. Bernander (H): "I Dagsrevyen 5. november 1990 avviste statsråden utbygging av gass- kraftverk i Norge. Foredling av våre naturgassressurser til el-kraft kunne gi oss muligheter til å bidra til utfasing av miljøskadelige kullkraftverk på kontinentet og atomkraftverk i Sverige.

Avviser miljøvernministeren at Norge i en slik sammenheng kunne utløse viktige miljømessige forbedringer regionalt i Europa?"


Les hele debatten