Spørretimespørsmål fra Dag C. Weberg (H) til miljøvernministeren

Datert: 07.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Dag C. Weberg (H)

Spørsmål

Dag C. Weberg (H): "Miljøverndepartementets ekspertgruppe for begrensning av støy fra skytebane og utvidelse av eksisterende baner foreslår i sin innstilling støygrenser og andre begrensninger som vil føre til nedleggelse av mange av landets skytebaner.

På hvilken måte kan statsråden sikre at regelverket ivaretar det behov skytterorganisasjoner og forsvar har til øvings- og konkurransebaner?"


Les hele debatten