Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 08.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Gjennom pressa har ein vorte kjent med at Direktoratet for natur- forvaltning foreslår at det ikkje lenger skal vere lov å skyte ulv i nødverge.

Støtter miljøvernministeren dette synet?"


Les hele debatten