Spørretimespørsmål fra Petter Bjørheim (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 08.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Petter Bjørheim (FrP)

Spørsmål

Petter Bjørheim (FrP): "Miljøverndepartementet har nektet Stavanger kommune å bruke større og sammenhengende områder til utbyggingsformål, og fratar på denne måten Stavanger kommune styringen over arealene.

Vil statsråden ta initiativ i denne saken, slik at Stavanger kommunes anbefalinger blir godkjent av departementet?"


Les hele debatten