Spørretimespørsmål fra Steinar Maribo (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 08.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Steinar Maribo (FrP)

Spørsmål

Steinar Maribo (FrP): "Liertoppen næringspark skal tilføre Lier kommune 300 nye arbeids- plasser. Fylkesmannens miljøvernavdeling stopper prosjektet blant annet ved å vise til "rikspolitiske retningslinjer".

Er det vedtatt rikspolitiske retningslinjer som konkretiserer hva som kan legges til grunn for innsigelser mot kommunale godkjente planer, og hva kan gjøres for å unngå ulik behandling i tilsynelatende analoge saker?"


Les hele debatten