Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til miljøvernministeren

Datert: 08.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "Norges geologiske undersøkelse ønsker å kartlegge den radioaktive strålingen i Finnmark, men Miljøverndepartementet har avslått å gi NGU midler til å lage et strålingskart. Behovet for slik nødvendig bakgrunns- informasjon har økt etter prøvesprengningen.

Vil departementet nå vurdere saken på nytt, og samtidig avklare hvordan relevante statlige etater best kan samarbeide om beredskapen?"


Les hele debatten