Spørretimespørsmål fra Anders C. Sjaastad (H) til samferdselsministeren

Datert: 25.10.1990
Besvart: 14.11.1990 av samferdselsminister Kjell Opseth

Anders C. Sjaastad (H)

Spørsmål

Anders C. Sjaastad (H): "En nylig gjennomført undersøkelse viser at 30 000 mennesker er alvorlig plaget av støy fra flytrafikken på Fornebu.

Hvilke tiltak mener Regjeringen kan iverksettes for å redusere skadevirkningene inntil en ny hovedflyplass kan erstatte Fornebu?"


Les hele debatten