Spørretimespørsmål fra Ingvard Sverdrup (H) til samferdselsministeren

Datert: 08.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av samferdselsminister Kjell Opseth

Ingvard Sverdrup (H)

Spørsmål

Ingvard Sverdrup (H): "Statens Vegvesen er byggherre i bomvegprosjekter. Dagmulkter som blir pålagt entreprenører på grunn av forsinkelser går inn i statskassen.

Vil departementet sørge for at slike dagmulkter går til de aktuelle anlegg som blir påført ekstrakostnader ved forsinkelser?"


Les hele debatten