Spørretimespørsmål fra Hans J. Røsjorde (FrP) til sosialministeren

Datert: 01.11.1990
Besvart på vegne av: Sosialministeren
Besvart: 14.11.1990 av familie- og forbrukerminister Matz Sandman

Hans J. Røsjorde (FrP)

Spørsmål

Hans J. Røsjorde (FrP): "Fylkesgrensen setter i dag et kunstig skille når det gjelder en effektiv og økonomisk utnytting av sykehustilbudene. Store grupper av inn- byggerne i Bømlo kommune har Haugesund som det nærmeste sykehus uten at de har direkte rett til sykehustjenester i Haugesund.

Vil statsråden ta et initiativ slik at innbyggerne i Bømlo får denne muligheten og dermed kan spare lange og kostbare reiser særlig når det gjelder spesialisttjenester?"


Les hele debatten