Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 07.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av familie- og forbrukerminister Matz Sandman

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Statens Adopsjonsformidling praktiserer ein regel, som gjer at om barnet døyr, endå før det kjem til Noreg, må foreldra stille på ny i køen, utan å verte prioriterte.

Korleis ser sosialministeren på denne praktiseringa av adopsjonslova?"


Les hele debatten