Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 14.03.1997
Besvart: 19.03.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Kravet om bygging av nitrogenrenseanlegg på østsiden av ytre Oslofjord er foreløpig ikke frafalt. Fredrikstad kommune vurderer et forsøksprosjekt i full skala ved Fredrikstad Vann, Avløp og Renovasjonsselskap (FREVAR) for å få svar på nitrogenrensingens effekt. Hvis prosjektet viser at nitrogenrensing ikke er nødvendig, vil stat og kommune spare mange hundre millioner i investeringer.

Vil statsråden bidra med statlige midler til forsøksprosjektet?


Les hele debatten