Spørretimespørsmål fra Nils O. Golten (H) til handelsministeren

Datert: 05.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av handelsminister Eldrid Nordbø

Nils O. Golten (H)

Spørsmål

Nils O. Golten (H): "Den forrige regjering bebudet en ny skipsfartsmelding fremlagt denne høstsesjonen.

Kan handelsministeren bekrefte at dette arbeidet blir fulgt opp av Den nye regjering, slik at det før nyttår blir lagt frem en melding der også NOR-flåten sine rammevilkår blir vurdert?"


Les hele debatten