Spørretimespørsmål fra Dag C. Weberg (H) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 16.10.1990
Besvart: 14.11.1990 av familie- og forbrukerminister Matz Sandman

Dag C. Weberg (H)

Spørsmål

Dag C. Weberg (H): "Lov om åpningstider for utsalgssteder av 26. april 1985 nr. 20, setter strenge vilkår for åpningstider på søn- og helligdager. I utpregede turistområder innebærer praktiseringen av lovens forskrifter en sterk begrensning med hensyn til servicenæringens åpningstider.

Vil statsråden medvirke til en endring av lovens forskrifter, som gir slike turiststeder mulighet til å yte publikum bedre service?"


Les hele debatten