Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 08.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av kultur- og kirkeminister Åse Kleveland

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Stortinget vedtok 19. april 1990 i forbindelse med kjøp av kunst fra Rekstensamlingen at "det meste at Nikolai Astrups tegninger, tresnitt og oljemalerier plasseres på Astruptunet i Jølster".

Hvordan har departementet fulgt opp dette vedtaket?"


Les hele debatten