Spørretimespørsmål fra Nils O. Golten (H) til finansministeren

Datert: 31.10.1990
Besvart: 14.11.1990 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Nils O. Golten (H)

Spørsmål

Nils O. Golten (H): "Pensjonsordninga for sjøfolk er fullt ut privatfinansiert, og grunn- fondet på 186 mill. kroner står som eit vanleg kontolån i statskassen med ein rentesats på 8% p.a.

Vil Finansdepartementet vurdera å frigjeva dette lånet slik at normal marknadsrente kan vera med å styrkja trygda sin økonomi?"


Les hele debatten