Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til finansministeren

Datert: 05.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Et firma planlegger helårs rutetrafikk med fartøyet "Dan Viking" på strekningen Fredrikstad-Strømstad. Ruten er avhengig av "stor" kvote av tollfrie varer, men slik reglene praktiseres tillates ikke dette. Ruten vil gi mange sikre arbeidsplasser og ringvirkninger til turistnæringen.

Vil statsråden ta et initiativ for en noe lempeligere praktisering av regelverket i dette tilfellet?"


Les hele debatten