Spørretimespørsmål fra Inga Kvalbukt (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 14.03.1997
Besvart: 19.03.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Inga Kvalbukt (Sp)

Spørsmål

Inga Kvalbukt (Sp): Store barskogarealer er foreslått vernet grunnet forekomst av blant annet sjeldne lavarter.

Er det undersøkt om disse lavartene finnes i skogsområder som allerede er vernet ?


Les hele debatten