Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til utenriksministeren

Datert: 15.11.1990
Besvart: 21.11.1990 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Nyare opplysningar, gjennom rapportar og videoklipp frå Kosovo, ber bod om at dei etniske albanarane er utsette for forgiftningsangrep frå serbisk side. Det kan ikkje lenger forsvarast at overgrepa vert glatta over av styresmaktene.

Vil utanriksministeren føreta ein gjennomgang av dei spørsmåla som reisest i tilknyting til serbisk undertrykking av albanarane i Kosovo- provinsen?"


Les hele debatten