Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til olje- og energiministeren

Datert: 25.10.1990
Besvart: 21.11.1990 av olje- og energiminister Finn Kristensen

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "Under Bellonas og Natur og Ungdoms aksjon mot atomreaktoren i Halden kom det fram at direktøren for Institutt for energiteknikk har vært i USA og drøftet en forlengelse av atomforskningsavtalen "OECD Halden Reactor Project" med tre nye år.

Er det planlagt en avtalefesting for nye tre år, og forplikter denne avtalen Stortinget til å bevilge penger til videre drift av Halden- reaktoren?"


Les hele debatten