Spørretimespørsmål fra Sverre Mauritzen (H) til kommunalministeren

Datert: 16.11.1990
Besvart: 21.11.1990 av kommunalminister Kjell Borgen

Sverre Mauritzen (H)

Spørsmål

Sverre Mauritzen (H): "Den forrige kommunalministeren la opp til å utarbeide en prinsipp- melding om reformarbeidet i lokalforvaltningen, med særlig vekt på oppgave- fordelingen mellom forvaltningsnivåene og statsforvaltningens rolle.

Når vil en slik melding bli fremmet for Stortinget?"


Les hele debatten