Spørretimespørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til justisministeren

Datert: 13.11.1990
Besvart: 21.11.1990 av justisminister Kari Gjesteby

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF): "Vil justisministeren, på bakgrunn av nye opplysninger som er kommet fram vedrørende de russisk-jødiske familiene Gurvitjs og Iosjpe, revurdere avslaget om søknad om opphold på humanitært grunnlag?"


Les hele debatten