Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til fiskeriministeren

Datert: 05.11.1990
Besvart: 21.11.1990 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): "I forbindelse med ressurssvikten i torskefisket, har Statens Fiskarbank nå fordelt rentestøtten til fiskeflåten. Det viser seg at i enkelte områder har samtlige fartøyer over 20 år fått avslag. Dette er ikke i tråd med intensjonene, og båter over 20 år kan være i meget god stand.

Vil statsråden gjøre noe for å rette opp denne skjeve fordelingen?"


Les hele debatten