Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til fiskeriministeren

Datert: 13.11.1990
Besvart: 21.11.1990 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "Det hevdes at Finnmark, sammen med Troms og Vesterålen, forholds- messig har tapt mest på årets torskefiskeregulering.

Vil departementet rette opp dette, blant annet ved å gjennomføre Finnmark Fiskarlags forslag til reguleringsopplegg for 1991?"


Les hele debatten