Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 05.11.1990
Besvart: 21.11.1990 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "En rekke områder i Østfold er sterkt belastet på grunn av forurensning fra industrien. I Halden ved Saugbrugs planlegger man å legge om prosessen og utvide kapasiteten.

Hvilke krav stilles fra myndighetenes side for å redusere utslipps- konsentrasjonene og dermed redusere de helsemessige konsekvenser for den eksponerte befolkning?"


Les hele debatten