Spørretimespørsmål fra Jens Marcussen (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 08.11.1990
Besvart: 21.11.1990 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Jens Marcussen (FrP)

Spørsmål

Jens Marcussen (FrP): "Vil miljøvernministeren snarest mulig ta initiativ til et møte mellom representanter for grunneierne, kommunene, fylkeskommunene og Miljø- verndepartementet for å få en rask avklaring med hensyn til igangværende verneplanprosjekt for heiområdet Setesdal-Ryfylke?"


Les hele debatten